Organisatie

De organisatie is in handen van de Stichting Bavoloop Rijsbergen. De Stichting wordt ondersteund door een groot aantal sponsoren, vele vrijwilligers en de gemeente Zundert

Het bestuur van de Stichting Bavoloop is als volgt samengesteld:

Voorzitter René van Overveld
Secretaris Martijn Nooren
Penningmeesteer René Boerema/Bob van Riel
Leden Arian Bossers
  Piet Nooren
  Martijn Nooren
  Alwin Roovers 
  Yannick van Uijthoven 
  Stijn van Breemen
   
   
   
   

De Stichting Bavoloop heeft met het oog op de taakverdeling over een aantal werkterreinen vier commissies met de volgende samenstelling:

Sponsor / PR commissie Rene Boerema
René van Overveld
Stijn van Breemen
Arian Bossers
   
Technische commissie Rene Boerema
   
Wedstrijd commissie Piet Nooren
Martijn Nooren
Alwin Roovers
Yannick van Uijthoven

 

Invitatie atleten invitatie@bavoloop.nl

 

Organisatie Stichting Bavoloop Postbus 102
4890 AC Rijsbergen
E-mail: info@bavoloop.nl

Back to Top