Algemene voorwaarden van toepassing voor deelname aan de Bavoloop Rijsbergen

 1. Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
 2. Stichting Sint Bavoloop Rijsbergen  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
 3. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in druk, op foto, film en video) in relatie tot de Bavoloop Rijsbergen , zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
 4. Persoonsgegevens worden opgenomen in een lopersbestand. Bezwaren hiertegen kunnen tot een week vóór het evenement schriftelijk kenbaar maken worden gemaakt bij de organisatie.
 5. Stichting Sint Bavoloop Rijsbergen heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen.
 6. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan Stichting Sint Bavoloop Rijsbergen  geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
 7. Stichting Sint Bavoloop Rijsbergen heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.
 8. Deelname is gebonden aan leeftijd:
  • 2,5 km is voor iedereen vanaf 10 tot en met 16 jaar
  • 5 km is voor iedereen vanaf 12 jaar
  • 10 km is voor iedereen vanaf 14 jaar.