Volgend jaar toch Bavoloop in Rijsbergen

De Bavoloop Rijsbergen blijft toch behouden. Dat meldt het bestuur van de stichting Bavoloop Rijsbergen, dat met de komst van nieuwe krachten weer volop perspectief ziet voor de organisatie van het jaarlijkse atletiekevenement. Op zaterdag 15 juni 2019 staat de Bavoloop als vanouds op de evenementenagenda.

Daar zag het dit jaar in de aanloop naar de 31ste editie van de Bavoloop niet naar uit. Sterker nog: het afscheid van het Rijsbergse atletiekevenement stond al min of meer vast.

Problemen

Het bestuur van de stichting maakte namelijk duidelijk dat verdere groei essentieel was voor het voortbestaan van het evenement, maar dat de hiertoe noodzakelijke organisatie van extra activiteiten niet haalbaar was. Dat laatste zou eerst en vooral te maken hebben met de geringe animo van potentiële vrijwilligers om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Sint Bavoloop Rijsbergen, dat hierdoor eenvoudigweg over te weinig mankracht op organisatorisch vlak beschikte. “Op dit moment komt het bestuur tijd tekort om buiten de normale organisatie extra activiteiten op te zetten. We hebben vele vrijwilligers die ons gelukkig ondersteunen, maar we hebben ook bestuursleden nodig, en die hebben we helaas niet kunnen vinden. Ik verwacht ook niet dat er nu alsnog mensen opstaan,” zo schetste penningmeester René Boerema in juni de problematiek. “Natuurlijk kunnen we de Bavoloop op routine nog een aantal jaren organiseren, maar we zijn als bestuur eenduidig van mening dat het dan als een nachtkaars uitgaat”, zo voegde Boerema hieraan toe. “Dat willen we niet! Je staat dan voor de keuze: of het evenement langzaam dood laten bloeden, of nog één keer knallen.”

Middelen

En dus werd er gekozen voor het laatste. Het stichtingsbestuur sprak daarbij de hoop uit dat nieuwe evenementen in Rijsbergen de Bavoloop zouden kunnen vervangen als derde evenement in de gemeente Zundert. Ook beloofde het bestuur er zorg voor te zullen dragen dat de middelen van de stichting in Rijsbergen terecht zouden komen bij een nieuw initiatief. Van dat alles is nu, zo’n drie maanden later, dus geen sprake meer.

Commissies

Integendeel zelfs. Je zou zelfs kunnen spreken van een jubelstemming. “Wij zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat er afgelopen zomer een fundament is gelegd voor de Bavoloop”, meldt voorzitter René van Overveld namens het bestuur. “We gaan door! Zoals eerder bericht kampte het bestuur enkele jaren met een onderbezetting. We merkten dat veel vrijwilligers hun schouders massaal onder het evenement zetten op de dag zelf, maar dat het lastiger bleek om bestuursleden te vinden. Bij het bericht dat de Bavoloop 2018 de laatste zou zijn en de handdoek in de ring zou belanden, was de meest gehoorde reactie: ‘Dat kan toch niet? Een evenement als Bavoloop mag toch niet stoppen?’ Naar aanleiding hiervan zijn er mensen opgestaan die mede de verantwoordelijkheid wilden gaan dragen. En dan niet voor een jaartje, maar met een commitment voor de komende jaren. Deze mensen hebben gelukkig de handschoen opgepakt voordat de Bavoloop als een nachtkaars zou uitgaan. We hebben nu een enthousiaste groep mensen die in de diverse commissies taken willen uitvoeren en verantwoordelijkheden nemen en daarmee is het fundament voor de komende jaren gelegd.”

Invulling

Hoe het evenement er straks inhoudelijk uitziet, zal de komende tijd duidelijker moeten worden. “Elementen als de Kinderloop en het Zunderts kampioenschap 10 km zullen er zeker niet in ontbreken”, belooft het bestuur. Verdere invulling van de Bavoloop Rijsbergen wordt de komende maanden bekendgemaakt via onder meer de Zundertse Bode, www.bavoloop.nl en de Facebook-pagina van de Bavoloop Rijsbergen. “Wat zeker al wel bekend is, is de datum. Als vanouds blijft dit de derde zaterdag in juni”, aldus voorzitter René van Overveld. Goed nieuws dus voor de vele atletiekliefhebbers in de regio én voor de gemeente Zundert en het dorp Rijsbergen, die een belangrijk evenement behouden zien blijven.